Skip to content
Sök

Teambuilding

Samarbete för alla

Samarbetsövningar för allt från personalgrupper till lag i idrottsföreningar och privatpersoner. Passen genomförs alltid med våra instruktörer.

Samarbete är den process som gör ett lag av individer och som får alla att sträva mot samma mål. Problemlösning av gemensamma uppgifter, ackompanjerat av glada skratt, är en utvecklande upplevelse man bär med sig länge. Uppgifterna är både intellektuellt och fysiskt utmanande, men på en rimlig nivå anpassad efter gruppen.

Att göra samarbete kan vara ett nyttigt energitillskott till gruppen som arbetat många år tillsammans eller ett avstamp för den nystartade gruppen. Varje gruppmedlem kommer att kunna bidra med sin speciella kompetens. Målsättningen är att varje deltagare efter ett pass ska ha fått stärkt tilltro till sin egen och gruppens förmåga att växa.

Övningarna vänder sig till allt från personalgrupper till laget i idrottsföreningar och privatpersoner. Tillsammans med en instruktör möter gruppen ett antal utmaningar, alla med den gemensamma nämnaren att det bara finns ett sätt att lösa problemet – att samarbeta.

Rekommenderad tidsåtgång är ca 3 timmar inklusive kort paus. Minst 6 personer.

För skolklasser har vi även vårt upplägg ”Skolsamarbete” – då klasserna i smågrupper kör samarbetsövningar tillsammans med våra instruktörer i 50 minuter

Pris & bokningsförfrågan

Skolklasser/föreningar: 225 kr/person

Skolsamarbete: 100 kr/person

Privatpersoner/företag: 445 kr/person

Kontakta oss på bokning@kfumalnas.se