Skip to content
Sök

Höghöjdsbana

Här bjuds deltagarna på utmaningar utöver det vanliga. Höghöjdsbanan är belägen uppe i trädkronorna med utmaningar på 5-12 meters höjd. Redan på 5 meter ovan mark pirrar det härligt i magen!

Här provar deltagaren sina gränser tillsammans med trygg och välutbildad personal. Höghöjdsbanan är en upplevelse för livet, där varje steg är ett utvecklande steg! Dessa banor riktar sig primärt mot personlig utveckling, men självklart med omgivande grupp som fint stöd. Gruppens uppmuntran får ofta individen att våga anta utmaningar som man aldrig trodde sig kunna klara.

Höghöjdsbanan erbjuds från 11 år och uppåt.

Tidsåtgång ca 1,5-3 timmar beroende på gruppens storlek och mod. Minst 4 personer.

Pris
Skolklasser/föreningar      200 kr/person
Privatpersoner/företag      400 kr/person