Skip to content
Sök

Stolphopp

Hoppa från en telefonstolpe

Ta språnget och gör ditt livs hopp! Du hoppar från en 15 meter hög telefonstolpe. Personlig utmaning som ger självkänslan en kick.
Minst 6 personer eller individuellt i samband med höghöjdsbanan eller backstapling.

Pris
200 kr/person