Skip to content
Sök

Om
Alnäs Friluftsgård

KFUM Uppsalas friluftsgård Alnäs ligger naturskönt vid Mälaren en mil från centrala Uppsala. Se solen glittra i vattnet och ta del av den mångfald av aktiviteter som Alnäs kan erbjuda.

KFUM Uppsalas syfte är att skapa trygga, inkluderande mötesplatser dit alla är välkomna och där unga människor har möjlighet att utvecklas. Vi verkar för att alla barn och unga ska få en meningsfull fritid och tillgång till lek, naturupplevelser och vila. På sommaren driver vi ett av Sveriges största dagläger, där vi varje år tar emot ungefär 2 500 barn fördelade på 17 olika temaläger. Tack vare vårt samarbete med Uppsala kommun samt stöd från stiftelser och fonder kan vi erbjuda platser på våra läger helt gratis till barn som lever under utsatta förhållanden.

Utöver våra sommarläger anordnar vi Findus, våra helgläger för barn och vuxna med olika funktionsvariationer, och resterande tid tar vi emot allt från skolklasser som sover över till företag som anordnar konferenser.

För allas trevnad är dessa våra spelregler:

  • Spela gärna fotboll, basket, beachvolleyboll och lek på området, men samsas med andra.
  • Våra områden är även öppna för allmänheten när det inte är bokat. När en grupp har hyrt området har de förtur till alla ytor, detta signaleras med våra röda ”bokat”-skyltar.
  • Höghöjdsbanan och klätterväggen kräver instruktör och måste bokas i förväg.
  • Tobak, alkohol och droger får inte användas på området.
  • Engångsgrillar får inte användas på området.
  • Då vi har goda grannar som vi bryr oss om ska det vara tyst på området klockan 21.00.
  • Det finns soptunnor på området, använd dem så det blir trevligt för den som kommer efter dig.

Vår historia

1906

Sommarhemmet Alnäs byggs av föreningen KFUM Uppsala och kostade 7 000 kronor. Huset invigdes 29 juli med landshövding Bråkenhielm på plats. Huset användes till behövande barn och familjer.

1920

Redan på 1920-talet anläggs den första tennisbanan på Alnäs, med sand som hämtas från andra sidan sjön med häst och vagn.

1932

Scoutstugan i Vårdsätraviken byggs, från början tillhör den Riddarpojkarnas scoutkår.

1936.

Tennisbanan asfalteras och invigs på nytt av SM-mästaren Curt Östling.

1966

Första sommarlovslägret genomförs på Alnäs. Då får bara killar vara med och det kallas Pojkidrottskoloni. Det var dagläger och ett tvåveckorsläger kostade 15 kronor.

1967

Detta år får även tjejer vara med på sommarlovslägret.

1968

Sportstugan byggs med virke från en gammal byggbod från när man byggde viadukten vid Vaksalagatan. På ovanvåningen är det styrelserum med fönster ut mot sjön och på nedervåningen är det seglarverkstad.

1970

KFUM får börja använda Sandnäs, boningshuset närmast vattnet.

1971

Alnäs får sin första egna busslinje som åker runt Uppsala och samlar upp barnen som ska ut på läger och inte kan ta sig på egen hand.

1972

Klockstapeln byggs till Friluftskyrkan.

1977

KFUM får ta över arrendet av Röda Stugan, som från början är ett båthus

1978

Sandnäs tillgänglighetsanpassas för samarbete med RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) med ramp, handikappdusch och toalett

1994

Över 1000 barn deltar i våra sommarläger

1995

Alnäs börjar denna sommar bedriva två specialinriktade daglägerverksamheter för nyanlända flyktingbarn.

Den ena verksamheten vänder sig till barn i åldern 7- 13 år, majoriteten av barnen kommer under denna period från forna Jugoslavien, Iran, Irak, Kurdistan och Armenien. Utöver Alnäs egna ledare har vi hjälp från Socialförvaltningen som talar barnens hemspråk. Denna verksamhet pågår till 2003.

Den andra verksamheten vänder sig till ungdomar i åldern 15-19 år. De nyanlända ungdomarna får under 14 dagar stödundervisning i svenska kombinerat med idrott, friluftsliv och andra aktiviteter. Denna verksamhet pågår t o m 2017.

1994-1997

Uppsala KFUK-KFUM köper Alnäshuset av Uppsala kommun. Då var huset i stort behov av renovering som påbörjades redan på hösten. 1995 gjordes nytt avlopp och 1997 byggdes köket och matsalen på sidorna av huset.

1997

Höghöjdsbanan byggs.

1999

Klätterväggen byggs.

2000-2002.

Sportstugan byggs om och tillgänglighetsanpassas med hjälp av finansiellt stöd från Gillbergska stiftelsen. Styrelserummen på ovanvåningen blir omklädningsrum.

2004

Under sommaren 2004 integreras för första gången barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i den ordinarie sommarverksamheten. Varje barn har en personlig assistent som hjälper till med transporter till och från hemmet samt under verksamhetens genomförande.

2005

Sandnäshusets renovering är klar och vi har fått ett hus med sovsal på ovanvåningen och kök, toaletter och mötesrum på nedervåningen.

2007

Under årens lopp utvecklas verksamheten och området med nya byggnader, renoveringar och en stor ökning av besökare. 2007 byggs den nya seglarboden som huserar segling, vildmark och vindsurfingklubben (UVK).

2011

Över 2000 barn deltar i våra sommarläger och Alnäskiosken slår som vanligt försäljningsrekord som den kiosk i Uppsala som under sommarlovet säljer mest glass

Hela Alnäs tillgänglighetsanpassas även denna sommar. Vi anlägger  ramper till samtliga hus, en handikapparkering bredvid cykelställen, Sandnäs trädgård får ny planering med grillplats och bord och nya gångar anläggs ner till fotbollsplanen och upp till klätterväggen. Arbetet får stöd från Allmänna Arvsfonden och Upplands Idrottsförbund.

 

2011

Våra populära Findus-läger genomförs för första gången i samarbete med Röda Korsets Uppsalakrets. Findus är ett helgläger som riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning, fokus ligger på aktiviteter utomhus tillsammans med välutbildade och engagerade ledare. Lägren anpassas mycket efter deltagarnas behov och önskemål.

 

 

2014

”Vattenskoj” genomförs för första gången och blir en stor succé! Vattenskoj är ett dagläger som vänder sig till barn och unga med funktionsnedsättning. Deltagarna seglar, paddlar, fiskar och åker på båtutflykter.

2016

Med hjälp av bidrag från Uppsala kommun, stiftelser och fonder, erbjuder vi varje år gratisplatser på våra sommarläger för familjer som av någon anledning inte har möjlighet att betala – denna sommar får hela 500 barn chansen till en sådan gratisplats

Totalt deltar rekordmånga barn i våra sommarläger 2016 då vi nästan når upp i 2500 barn.

2016

Första gången erbjuds fiske  och TTP (Trampolin, tricking & parkour) som sommarlovsläger. De blir snabbt populära läger. På fiskelägret får deltagarna fiska från båt och göra en övernattning under veckan, och på TTP-lägret tränar man på smidiga hopp och trick.

2020-2021

Covid-19-pandemin påverkar hela världen. På Alnäs genomförs sommarlovslägren som vanligt men vi anpassar oss genom att exempelvis låta hälften av barnen äta lunch utomhus hos våra grannar Kultur vid Ekoln, vi gör en ny parkering för föräldrar vid Granebergsparken och vi installerar tvättställ utomhus för handtvätt och påfyllning av vattenflaskor. Att våra läger kan fortsätta trots pandemin är otroligt uppskattat då många aktiviteter för barn och unga tvingas ställas in under dessa år.

2021

Sommaren 2021 erbjuds Beachvolley för första gången som sommarläger

2022

Parkour erbjuds för första gången som sommarläger för att ge yngre barn en chans att prova på sporten

2022

Första lördagen i oktober anordnar vi en första ”Höstfest med loppis och marknad” på Alnäs tillsammans med Utefikat, Simply Circular och Kultur vid Ekoln. Eventet blir en stor succé!

2023

Höghöjdsbanan renoveras, säkerheten uppdateras med ett nytt system, nya hinder och en ny lång zipline på över 12 meters höjd byggs.

2023

Sommarens 2023 bjuder på nytt deltagarrekord på Alnäs – över 2800 deltagare varav över 350 gratisplatser. Pyssellägret tillverkar käpphästar.

Hitta hit!

Ta buss 8 mot Sunnersta eller buss 11 mot Gotsunda från Uppsala. Hoppa av på hållplats Trasthagen, sedan är det 5-7 minuters promenad till Alnäs